Tihany Vinitores Tychonienses Borlovagrend

  • Tihany Vinitores Tychonienses Borrend

8237 Tihany, Major út 15.

+36 30 9395 093

+36 87 445 436

salanki@canet.hu

A borlovagrend célkitűzése, hogy tovább ápolja és átadja a Tihany-félsziget szőlészeti borászati hagyományait. Népszerűsítse a kulturált borfogysztást, hogy borgasztronómia turisztikai vonzerővé váljon. Mindezt úgy, hogy közben Tihany jó híre növekedjen.

A Balatont és környékét, e csodálatos táj sokoldalúságát sokan és sokféleképpen megörökítették. A tájnak gyöngyszeméről, a Tihany-félszigetről költők, írók, művészek, politikusok évszázadok óta elragadtatással és felemelő érzéssel, áhítattal emlékeznek meg. Vidámság, jó ízek, jó érzések emléke fűzi az embereket e tájhoz. Csak azok, akik itt élnek a bérceket, tudják, hogy milyen fáradságos munkával jár a szőlő nevelése, és a bornak, e csodálatos italnak a készítése és palackba juttatása.

Nemzedékeken keresztül az itt élő emberek tudásának és hagyományának tiszteletének köszönhető, hogy a tihanyi borok méltán váltak híressé. Nagy tisztelet és hála, hogy a tihanyi bencés apátság áldozatos munkájával hozzájárult, hogy nemzeti értékünkké vált. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy már I. András király idejében virágzó szőlőkultúrával bírt e félsziget. A Tihanyi Alapító levélben, amely a legkorábbi magyar nyelvű írott nyelvi emlékünk I. András 20 háznép vinitorest adományozott a monostornak. Eötvös Károly így ír Tihanyról: "Isten mikor e félszigetet megalkotta, ezt isteni lángelmével tette mert ez egy csodálatos mű." Szerelmes, büszke és barátságos. Büszkeségét a termetében, barátságát déli melegében, szerelmét borában érzi és nyújtja".

ALAPÍTÓ TAGOK:

Hölvényi György ceremóniamester
Salánki Sándor elnök nagymester
Dr. Korzenszky Richárd borrendi perjel
Dr. Molnár Gyula alelnök, kamarás
Punk Árpád főpohárnok
Varró János kincstárnok
Punk Ferenc kancellár
Ifj. Salánki Sándor főbormester
Bors István alelnök, ispán
Bakos Péter krónikás